Brunei
(Persekutuan Pengakap Negara Brunei
Darussalam)

Pengakap Sultan
(Sultan Scout)
Sultan Scout