Author:Dayal Shankar Butt
Duration:45 seconds
Language:Hindi

Bharat Scout Guide Jhanda
Ooncha Sada Rahega
Ooncha Sada Rahega Jhanda
Ooncha Sada Rahega
Neela Rang Gagan Sa Vistruta
Bhratru Bhav Phailatha
Tridal Kamala Nitha Theen Prathingya
Onki Yaad Dilata
Aur Chakra Kahata Hai Prathipal
Aage Kadam Badhega
Ooncha Sada Rahega Jhanda
Ooncha Sada Rahega
Bharat Scout Guide Jhanda
Ooncha Sada Rahega